English  English

วัดพระใหญ่

วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่
วัดพระใหญ่

ลักษณะพระพุทธรูปปางมารวิชัย ชื่อ "พระพุทธโคดม" ขนาดหน้าตักกว้าง 5 วา 9 นิ้ว บริเวณเกาะฟาน เป็นที่ตั้งสำนักวิปัสสนากรรมฐานสำหรับให้ผู้สนใจปฏิบัติธรรมพักอาศัยได้

English